PINOSO · +34 966 966 065 | ALICANTE · +34 619 865 431 info@penalverabogados.com

 Recent Nieuws

Nieuws dat u graag wilt weten

Belasting in Spanje

Belasting in Spanje

Geachte klant, Van Peñalver Abogados willen wij graag u aan de hoogte brengen dat tijdens deze maand december 2014 zullen we al de formulieren en berekeningen van de vermogenbelasting van al onze klanten bereiden. Hierdoor willen wij u vragen of u uw laatste IBI of...

Wet fraudebestrijding, Wet 7/2012, op 29 oktober

Wet fraudebestrijding, Wet 7/2012, op 29 oktober

Door de wet fraudebestrijding, Wet 7/2012, op 29 oktober, heeft de Spaanse regering de nieuwe verplichting geïntroduceerd voor de Spaanse fiscale bewoners om hun buitenlandse bezittingen te melden. WIE IS VERPLICHT TE MELDEN?: Zowel particulieren als juridische...

Hulp bij het kopen van een huis

Hulp bij het kopen van een huis

Het vastgoedsysteem in Spanje is complexer dan in België of Nederland. Er bestaan meerdere organen die zich bezighouden met het onroerend goed in Spanje, maar die helaas niet samenwerken. El Registro de la Propiedad - Het eigendomsregister geeft ons informatie over...

Nieuwe Verordening op Testamenten

Nieuwe Verordening op Testamenten

Geachte klant, Per 17 augustus 2015 verandert in alle Europese landen de regelgeving met betrekking tot de erfopvolging, als gevolg van VERORDENING (EU) nº 650/2012 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE EUROPESE RAAD van 4 juli 2012, aangaande de bevoegdheid, het...

Onduidelijke Clausule in Hypotheekakte (Nietig Verklaard)

Onduidelijke Clausule in Hypotheekakte (Nietig Verklaard)

Heel veel mensen hebben een hypotheekakte getekend, waarin een "cláusula suelo" (bodem-clausule) opgenomen werd, zonder te weten wát deze clausule precies inhoudt. In deze bodem-clausule wordt door de bank de minimum “bodem-rente” vastgesteld, die de klant over de...

Contact