PINOSO · +34 966 966 065 | ALICANTE · +34 619 865 431 info@penalverabogados.com

Het vastgoedsysteem in Spanje is complexer dan in België of Nederland. Er bestaan meerdere organen die zich bezighouden
met het onroerend goed in Spanje, maar die helaas niet samenwerken.

El Registro de la Propiedad – Het eigendomsregister geeft ons informatie over wie de eigenaar van het onroerend goed is, het aantal vierkante meters
waaruit het bestaat van zowel de grond als de bouw en de eventuele openstaande kosten.

Dit register geeft echter alleen een wettelijke garantie van eigendom en de stand van de openstaande kosten.

Helaas geldt dit niet voor de informatie in het eigendomsregister over de werkelijke / topografische meters van het onroerend goed.
Deze beschrijvingen worden namelijk vaak door de betrokken partijen zelfgemaakt, zonder dat controle door derde nodig is.

Stedelijke gronden vallen normaal gesproken samen met gemeentelijke kaarten. Hierdoor is in de meeste gevallen de informatie vanuit het eigendomsregister gelijk aan de realiteit.

Slechts bij verandering van straatnamen of nummering kan het tijdelijk verschillen.

Bij nieuw te bouwen wijken – urbanisaties – dient de projectontwikkelaar bij aanvraag stedenbouwkundige documenten te overhandigen met beschrijving hoe de wijk eruit gaat zien.

Alles moet nauwkeurig worden gedefinieerd en hierdoor wordt het register voorzien van de juiste informatie. In dit geval valt de informatie van dergelijke eigendommen meestal samen met de werkelijkheid.

Bij rustieke gronden is de situatie anders. Aangezien men wettelijk niet verplicht was om aanpassingen of toevoegingen aan te geven, heeft dit ertoe geleid dat de meeste van deze eigendommen niet samenvallen met de werkelijkheid.

Dit houdt in dat bij elke aankoop de beschrijvingen moeten worden gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de realiteit.

Maar als beide partijen het niet nodig vinden dat de informatie vanuit het register klopt met de werkelijkheid is men niet verplicht om dit te laten aanpassen.

Alhoewel men tegenwoordige vanuit de gemeenten en de provincies wel strenger toezien op wat er gebeurt op rustieke gronden.

Catastro – Bij het kadaster is ook bekend wie de eigenaar is en hoeveel vierkante meters het onroerend goed bevat. Ook bij het kadaster kan de informatie over de vierkante meters van veel eigendommen, met name op rustieke gronden, verschillen met de realiteit.

Het is zelfs mogelijk dat de informatie vanuit het kadaster afwijkt van wat het eigendomsregister aan informatie heeft, omdat deze twee niet samenwerken. De jaarlijkse suma of
IBI – belasting – wordt berekend op de gegevens die bekend zijn bij Catastro.

Planeamiento Urbanistico – Dit zijn de stedenbouwkundige regels die van toepassing zijn op elk onroerend goed en maar die vaak
niet zijn toegepast.

De reden hiervoor is dat het eigendomsregister en de stedenbouwkundige planning twee los van elkaar staande werelden zijn. Dit alles maakt het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen wanneer u een huis wilt kopen in Spanje. Een advocaat zorgt ervoor dat alles wordt gecontroleerd en kloppend wordt gemaakt.

De werkelijke / topografische meters van het onroerend goed worden gecontroleerd en indien nodig wordt dit doorgegeven aan het eigendomsregister en kadaster. Ook wordt de bouwkundige staat en het bestemmingsplan gecontroleerd, zodat u in de toekomst niet voor onverwachte verrassingen
komt te staan.

Tot slot helpt een advocaat u een woning te kopen zonder openstaande lasten of oude bewoners. Want dat kan voorkomen. Als het onroerend goed eigendom van meerdere personen
is en er is geen toestemming voor de verkoop van alle eigenaren, dan kan het zo zijn dat u mede eigenaar wordt.

Contact