PINOSO · +34 966 966 065 | ALICANTE · +34 619 865 431 info@penalverabogados.com

Geachte klant,

Per 17 augustus 2015 verandert in alle Europese landen de regelgeving met betrekking tot de erfopvolging, als gevolg van VERORDENING (EU) nº 650/2012 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE EUROPESE RAAD van 4 juli 2012, aangaande de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en tenuitvoerlegging van besluiten, en de aanvaarding en implementering van authentieke besluiten inzake de erfopvolging en het creëren van een Europese Verklaring van Erfrecht.

Deze Verordening zal van toepassing zijn in alle Europese landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Denemarken. Als het echter burgers betreft die in andere dan genoemde Europese landen woonachtig zijn, zoals Spanje, zullen zij gehouden worden aan deze Verordening en de desbetreffende Wetten.

De belangrijkste verandering in de Europese Wetgeving die per 17 augustus aanstaande van toepassing zal zijn, is dat de Algemene wet die van toepassing is op het Erfrecht de wet zal zijn van het land waar de overleden persoon zijn / haar gebruikelijke woonplaats had op het moment van overlijden. Dit betekent dat in de meeste Rechtsgebieden, zoals o.a. Spanje, de individuele activa onderworpen zullen worden aan een aantal bepalingen aangaande het gedwongen erfgenaamschap. In dat geval zal als u na 17 augustus mocht komen te overlijden, uw uiterste wilsbeschikking in overeenstemming met de jurisdictie van het land waar u woont, worden gewijzigd.

U kunt echter deze gedwongen erfgenaamschap voorzieningen vermijden als u, op het moment dat u daartoe een keuze moet maken of op het moment van overlijden, als Algemene Wet die van toepassing zal zijn op uw erfopvolging, kiest voor de Wet die van toepassing is op de Staat waarvan u de nationaliteit bezit.

Deze keuze zal worden weergegeven in uw laatste wilsbeschikkingen en testament. Het is derhalve van belang dat als u reeds een testament heeft laten opmaken in Spanje, u voor 17 augustus de inhoud dient te controleren, om er zeker van te zijn dat uw wilsbeschikkingen worden nageleefd.

Indien u nog geen testament heeft doen opmaken en verlijden in Spanje, raden wij u als Peñalver Advocaten tevens aan, zich dienaangaande te laten voorlichten en over te gaan tot het opmaken van een laatste wilsbeschikking in overeenstemming met deze Europese Verordening.

Mocht u nog verdere vragen hebben, of mocht u nader advies willen, twijfelt u dan niet met ons contact op te nemen en een afspraak te maken met onze advocaten. Zij zullen u met alle plezier zullen bijstaan.

Hoogachtend, /

Peñalver Advocaten

Contact