PINOSO · +34 966 966 065 | ALICANTE · +34 619 865 431 info@penalverabogados.com

Door de wet fraudebestrijding, Wet 7/2012, op 29 oktober, heeft de Spaanse regering de nieuwe verplichting geïntroduceerd voor de Spaanse fiscale bewoners om hun buitenlandse bezittingen te melden.

WIE IS VERPLICHT TE MELDEN?:
Zowel particulieren als juridische entiteiten die meer dan 183 dagen in Spanje wonen in het voorafgaande kalenderjaar. Is verplicht om bezittingen te declareren, niet alleen de eigenaar maar een begunstigde, een tekenbevoegde of iemand met de bevoegdheid om het bezitting(en) te vervreemden. Dit geldt ook voor overgedragen bezittingen

TERMIJN EN PROCEDURE:
Vanaf 1 februari 2012, iedereen die een fiscale inwoner in Spanje is, is verantwoordelijk om de nieuwe 720 officiële belasting formulier jaarlijks in te dienen.
Het indienen moet elk jaar gedaan worden, tussen 1 januari en 31 maart.

CATEGORIEËN EN INFORMATIE VAN BUITENLANDSE BEZITTINGEN DAT GEMELD MOETEN WORDEN.

REKENINGEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN (alle soorten bankrekeningen en deposito’s, zoals krediet-rekeningen, in alle valuta’s, ongeacht u het recht of niet heeft om de tegoeden in te trekken).

BELEID, LIJFRENTE INKOMSTEN, GEGENEREERDE INKOMSTEN VAN LENINGEN, RECHTEN OF ANDERE BEZITTINGEN VOOR BUITENLANDSE ENTITEITEN.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN OVER DEZE EIGENDOM

UITSLUITINGEN:
Bezittingen in een bepaalde categorie, indien de waarde van de totale bezitting in die categorie meer dan € 50.000,00 bedraagt.

SANCTIES EN BOETES:
• Ongemelde bezittingen, zelfs per ongeluk, kan worden beschouwd als een “ongerechtvaardigde stijging van de welvaart” en belast als algemene inkomsten op de schaal tarieven (kan oplopen tot 52%).
• In aanvulling op het bovenstaande, zou het niet gemelde bezitting worden beboet met sancties van maximaal 150% van de verschuldigde belasting vermeerderd met vertragingsrente voor de laatste vier jaar.
• Naast deze, zou je moeten worden beboet voor het niet naleven, dat is € 5.000,00 voor elk te vermelden bezitting, met een minimum boete van € 10.000,00.
• De aanspraak van de belastingdienst om terug te kijken over de afgelopen jaren om de onbetaalde belasting op de niet-gemelde bezitting te beoordelen, verloopt nooit.
• Als de ontdoken belasting hoger dan € 120.000,00 is, zou het worden beschouwd als een strafbaar feit.

Als Spaanse belastingdeskundigen, zijn we volledig gekwalificeerd om u hierover te adviseren.

Contact